Tijdens mijn docentstage bij David ben ik regelmatig onder de indruk als ik een voorbeeld zie van een uitgewerkte merkpresentatie. Heel knap hoe het team van specialisten er telkens weer in slaagt om van een organisatie een aansprekend merk te maken. Met een helder samenhangend verhaal, pakkende beelden en uitgewerkte middelen die kloppen met waar de organisatie voor gaat en staat.

Nu ik 3 maanden in de keuken heb mogen kijken valt me op dat er een duidelijk patroon zit in de aanpak. Het merkverhaal komt niet uit de lucht vallen. Het is te danken aan een aanpak in 4 fases: een analyse, gevolgd door advies en creatie. Na de creatie zorgt David ervoor dat het merkverhaal goed eigen wordt gemaakt binnen de organisatie, zodat het echt kan worden beleefd en uitgedragen. De 4 fases zijn niet strikt van elkaar gescheiden; ze lopen op een vloeiende manier door elkaar en in elkaar over.

Hoewel de analyse steevast een voorwaarde is voor een succesvol advies, is deze meerwaarde van de analyse is niet altijd even duidelijk. Om een treffend advies te kunnen geven, moet je precies weten hoe het zit. Een scherpe analyse zorgt ervoor dat David de juiste snaar raakt in aanpak, tekst en beeld.

Dit roept bij mij de vraag op: wil je een poging of een oplossing?

Mijn stelling is dat een gezamenlijke analyse van de situatie en de organisatie het verschil maakt tussen een aardige poging en een gedragen oplossing.

Een goed begin
De achterliggende gedachte is simpel: een goed begin is het halve werk. Een goed begin betekent dat je als adviseur eerst samen met de opdrachtgever het vraagstuk analyseert, voordat je een passende oplossing presenteert. Bij de analyse combineer je de kennis en ervaring van binnen, met de frisse open blik van buiten. De juiste personen worden aangehaakt om mee te denken en daarmee komt er al verandering op gang.

Dat kan uiteraard alleen als de organisatie hiervoor open staat. Alleen als de organisatie je als partner beschouwt die helpt om te voorkomen dat er keuzes gemaakt worden op basis van een gekleurde bril, aannames en achterhaalde feiten. Dat vraagt om lef en vertrouwen en de wil om echt te verbeteren.

Een lang en duur traject?
Dat hoeft niet. Je hoeft niet alles tot op de bodem uit te zoeken en het bedrijf binnenste buiten te keren. De organisatie heeft zelf meestal al een redelijk beeld wat er leeft en speelt. Enkele gerichte gesprekken, interactieve groepssessies en scherpe observaties zijn vaak genoeg om boven water te krijgen of het beeld compleet is en nog steeds klopt. Het wordt helder hoe klanten, relaties of medewerkers er ├ęcht over denken. Wat is er bij deze klant uniek, haalbaar, gebruikelijk en effectief? Wat maakt mensen trots? Waarvoor komen ze in beweging, wat hebben ze daarvoor nodig vanuit de organisatie en wat heeft volgens hen de hoogste prioriteit?

Uit de enthousiaste reactie van klanten op het werk van David blijkt dat de grondige analyse zich dubbel en dwars terugbetaalt. Ze herkennen zich in de inspirerende teksten en beelden en het versterkt de binding met en de trots op hun organisatie.

Gelukkig realiseren de meeste partijen zich dat een analyse een waardevolle investering is, want dit is de start van de verandering. Mensen dragen vanaf dag 1 actief bij aan de verbetering en ontwikkelen hun kennis en kunde over communicatie. Het is logisch en normaal. Geen analyse is geen optie. Wil je echt resultaat? Ga dan niet voor een poging, maar voor een oplossing.