Een paar weken geleden was ik te gast bij de schooljaaropening van ROC Midden Nederland. Dit keer waren ook externe organisaties welkom en speciaal voor hen was er een mini-symposium georganiseerd. Daar sprak corporate antropoloog Walter Faaij. Hij nam ons mee in de ondertussen fase. Jawel, we zitten met z’n allen in de ondertussen fase. Oftewel; we zien dat het ‘oude systeem’ niet meer werkt en hebben nog geen zekerheid over het ‘nieuwe systeem’. Volgens Faaij de meest leerzame periode voor mensen en organisaties.

En gisteren zat ik aan tafel met Kaj Morel, de kersverse lector new marketing van expertisecentrum sustainable business bij Avans Hogeschool. En weer kwam de ondertussen fase voorbij. Op hoofdlijn is de beweging duidelijk. Onze wereld transformeert van een neoliberale economie naar een betekeniseconomie. Helder. Of niet? Morel geeft aan dat dat zo klaar is als een klontje. Niemand is tegen de betekeniseconomie en de overtuiging dat het oplevert is ook groeiende.

De centrale vraag is hoe we dat gaan doen. Opnieuw welkom in het JA-HOE tijdperk!

In december 2016 schreef ik er al over in een blog. Tijdens het gesprek met Morel herinnerde ik me een artikel van Forbes. Zij schreven in 2013 over social business marketing. Over hoe de oude marketing P’s (Product, Place, Price, Promotion) decennia lang een succesformule bleken. Maar ook dat deze P’s niet over meervoudige waarde creatie gaan en uitgaan van eenrichtingsverkeer. Dat is niet meer voldoende, wij zoeken richting en houvast. We vinden de organisaties achter de producten inmiddels ook belangrijk. We willen dat ze goed doen.

Het Forbes artikel heeft ons destijds geïnspireerd om nog nadrukkelijker op een andere manier naar marketing te kijken. Een van die manieren van kijken werd in het artikel aangereikt door Kim Kadlec, destijds marketeer bij Johnson & Johnson. Zei had het over de nieuwe P’s van marketing; Purpose, Presence, Proximity en Partnerships. Wat ons betreft zit hierin een deel van de HOE.

Dus nogmaals een pleidooi voor een andere manier van werken;

Love your Brandholders!

Stel je merk open voor de buitenwereld. Zie je personeel niet als personeel, je klanten niet als klanten, je opdrachtgevers niet als opdrachtgevers, je leveranciers niet als leveranciers. Zie ze als beïnvloeders, als makers, als inspiratiebronnen. Geef ze invloed, betrek ze en laat ze meedenken. Op die manier maken we van stakeholders Brandholders.