Purpose is hot. Ook binnen David, het vormt de basis van wie we zijn en waar we mee bezig zijn. Een logische vraag die we de laatste tijd vaker krijgen is; “Wat is nou het verschil tussen een de purpose en de missie?”. Een relevante en goede vraag volgens ons.

Het is verstandig om hier duidelijkheid over te hebben voordat je er mee aan de slag gaat. We hoeven dit ‘wiel’ niet zelf uit te vinden. Volg de link en lees meer in de publicatie van Marty Neumeier die ons jaren geleden inspireerde met zijn presentatie en boek over The Brand Gap.