Technologie die werkt voor mensen en niet andersom

Future Connections is een snel groeiende speler in de Europese IT en Telecommarkt. Ze richten zich op de grotere telecom operators, service providers en IT-resellers alsook op gemeenten en overheden. Om hun groeiambities te realiseren zochten ze een aansprekend verhaal en passende uitstraling die deze uitdragen.

Ingrediënten ophalen in co-creatie

In een aantal sessies hebben we samen met diverse sleutelfiguren uit de organisatie de ingrediënten opgehaald voor het merkverhaal, communicatiethema’s en de nieuwe identiteit.

Duidelijk werd dat de visie van Future Connections zat opgesloten in hun naam: ervoor zorgen dat technologische oplossingen vandaag maar ook in de toekomst voor mensen blijven werken. Werken met Future Connections betekent in één woord: geen gedoe. Gemak, eenvoud en zekerheid waren de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl en merkverhaal.

Deliverables
• Merkpositionering
• Merkverhaal
• Naamgeving
• Huisstijl
• Logo
• Website

Klaar voor de toekomst

In lijn van de corporate huisstijl hebben we ook de naamgeving en het ontwerp van hun belangrijkste product ’Reddie’ verzorgd. Reddie zorgt ervoor dat de laatste technologieën en ontwikkelingen geïntegreerd worden binnen de bestaande en toekomstige IT- en telecomomgeving van klanten. Reddie is zoals haar naam aangeeft, klaar voor de toekomst ongeacht wat die zal brengen.

De nieuwe huisstijl en merkverhaal hebben we gebundeld in een stijlgids waarmee de organisatie zelf de vertaling naar de middelen voor haar rekening kan nemen.

Meer weten?

Benieuwd hoe Walter deze positionering naar een concept heeft vertaald?
Bel hem eens, vindt ‘ie leuk: 0413 72 60 60.