Bij David gaan we er te vaak van uit dat het vanzelfsprekend is dat opdrachtgever en bureau gezamenlijk ontdekken, vaststellen en creëren. Zo hebben we afgelopen weken tot twee keer toe een reality check gehad dat dit (nog steeds) niet een breed gedragen opvatting is

Waar wij geloven dat de beste oplossingen voortkomen uit interactie met elkaar zijn er nog steeds organisaties waarbij de afdeling marketing achteroverleunt en het bureau laat bepalen. ‘Zij werken voor grote merken dus zij weten hoe het zit…’. Vervolgens worden deze marketeers omvergeblazen door dikke rapporten, strak vormgegeven big ideas en obligate krachttermen.

In deze tijd van verregaande transparantie en real time marketing wordt iets anders gevraagd. Meer en meer is je cultuur je merk. Uitsluitend verpakken via zend-campagnes is allang niet meer voldoende. Dan moet er een tandje bij. Dan moet je het verregaand doorleven. Dan vorm je de briefing samen en dan creëer je de oplossing samen. Ja, zelfs samen met je stakeholders die je voorheen doelgroep noemde.

En dat is hard. samen. werken.

Dan ontstaat eigenaarschap bij de oplossing en gedragenheid in de organisatie. Inspiratie en creativiteit zijn niet voorbehouden aan de mensen met titels als creative director. Dat er nog steeds vakmanschap nodig is staat buiten kijf. Dit vakmanschap gaat steeds vaker over verbinding maken, luisteren en aandacht. Of zoals we bij David zeggen;

Stel je merk open voor de buitenwereld. Zie je personeel niet als personeel, je klanten niet als klanten, je opdrachtgevers niet als opdrachtgevers, je leveranciers niet als leveranciers. Zie ze als beïnvloeders, als makers, als inspiratiebronnen. Geef ze invloed, betrek ze en laat ze meedenken. Op die manier maak je van stakeholders Brandholders.

Een mooi voorbeeld is de gemeente Sint Michielsgestel. Een prachtvoorbeeld van samen+werking. Co creatie met alle stakeholders in de omgeving.

Lees hier over dit ONAF-project.