Mensen maken de organisatie. Zo vormen de verhalen van medewerkers ook gezamenlijk het verhaal van een organisatie. Om deze verhalen op te graven spelen wij graag een eigen spel met de medewerkers. Het connectiespel.

Zo speelden wij het connectiespel ook met Vestia, een grote Nederlandse woningcorporatie. Met meer dan 65 duizend verhuurde woningen voorziet Vestia in de behoefte van duurzame, betaalbare woonvoorziening. Een organisatie waar de medewerkers waarde creëren voor mens en samenleving.

Vestia heeft als doel om continu te verbeteren om zo de beste sociale volkshuisvesting coöperatie te worden. Om naar dit doel te bewegen, moet het verhaal van Vestia staan als een huis.

Om dit nieuwe verhaal te vinden en eigen te maken is David middels het connectiespel de dialoog met een uiteenlopende groep medewerkers aangegaan. In twee dagen tijd is het connectiespel in vijf sessies gespeeld bij verschillende vestigingen in Rotterdam en Den Haag. Bij deze sessie hebben we de juiste ingrediënten opgehaald voor het verhaal én draagvlak voor ditzelfde verhaal gecreëerd.

Het spel maakt veel los bij mensen, van oerinstincten tot aan hun diepste drijfveren – en alles daar tussenin.

Hoe dan?
Om de juiste inzichten aan het licht te brengen, is het connectiespel gebaseerd op het ui-model van Hofstede. Het ui-model omschrijft de verschillende lagen waaruit de cultuur van een organisatie bestaat. Hoe dieper de laag, hoe moeilijker – maar niet onmogelijk – deze te veranderen is. Tijdens het spel wordt de cultuur van een organisatie laagje voor laagje ontleed, tot de mogelijke pijnpunten of verschillende visies binnen een organisatie zijn blootgelegd.

De diepte in
Tijdens het connectiespel worden in korte rondes de bovenstaande vier thema’s behandeld. Vragen zoals ‘Wat vertel jij op een feestje over je werk?’ leveren inzicht of het opgetekende verhaal van een organisatie daadwerkelijk wordt geleefd. In een veilige en informele sfeer duiken we de diepte in, om gevoel te ontwikkelen bij het fundament waarop het verhaal is gebouwd.

De deelnemers worden tijdens het spel uitgedaagd om in korte tijd hun visie op de bovenstaande thema’s te formuleren. Zo werkt het connectiespel ook tweeledig, enerzijds haalt David als buitenstaander met een frisse blik inzichten op, anderzijds raken medewerkers door mee te denken over het verhaal hierbij betrokken.

Daarnaast worden ook woorden getoetst. Bepaalde woorden roepen bij verschillende mensen uiteenlopende gevoelens op. Zo zal persoon A het woord ‘toekomst’ koppelen aan ‘mogelijkheden’, terwijl persoon B juist ‘onzekerheid’ top-of-mind heeft. Het is dus belangrijk om tijdig te toetsen welke woorden eigenlijk bij een organisatie passen.

Het resultaat
Na afloop van het spel krijgen wij veelal positieve reacties. Mensen betrekken bij de kern van hun organisatie levert energie en waardevolle inzichten op. Ben je benieuwd naar wat het connectiespel voor jouw organisatie kan opleveren? Boek dan 60 minuten met David. Dan gaan we samen de diepte in. Samen op zoek naar de kern van jouw verhaal.