Het is 2014, propedeuse in de pocket. Veel boeken versleten, maar één boek in het bijzonder is mij tot de dag van vandaag bijgebleven: Regel jij het draagvlak? Van Monica Wigman.

Draagvlak, in de gemiddelde corporate kantoortuin ook wel ‘commitment’ genoemd, is het betrekken van betrokkenen. Ondersteuning en goedkeuring krijgen van (interne) stakeholders voor plannen en strategieën. Hoe regel jij het draagvlak dan? Door vóór die plannen of strategieën gemaakt zijn, in dialoog te gaan met alle betrokkenen.

Verandercommunicatie anno 2021

Plannen en strategieën gaan negen van de tien keer over veranderingen. Is daarom niet alle strategische communicatie anno 2021, verandercommunicatie? Heraclitus was een Griekse filosoof uit ± 540 v.Chr en bedacht de befaamde lijfspreuk:

Verandering is de enige constante

Naar mijn mening is voor succesvolle en constante verandering, ook een constante dialoog nodig.

Dialoog van bestuurskamer tot werkvloer

Om draagvlak te regelen voor de strategie is het zinvol om de onderlinge dialogen in de organisatie te faciliteren. Tussen verschillende lagen en -disciplines, van bestuurskamer tot werkvloer én de buitenwereld. Gedurende deze dialogen is het belangrijk om met elkaar van gedachten te wisselen, meningen te laten botsen, inzichten te delen en te leren van elkaar. Veranderingen die interactief worden aangepakt, waar dialoog en conflict belangrijke geplande onderdelen zijn, hebben de meeste kans van slagen volgens prof. dr. Jaap Boonstra en Renate Werkman.

Datagedreven draagvlak

Als adviseur bij David faciliteer je dialogen en spontane ontmoetingen door enerzijds strategische sessies te organiseren die – naast de inhoud – gericht zijn op het regelen van draagvlak. Anderzijds door voor onze klanten CircleLytics beschikbaar te stellen.

CircleLytics is een dialoogtool voor open- en gesloten vragen, om zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens te verzamelen. Het verschil met traditionele enquêtes? Het bestaat uit 2 rondes.

In ronde 1 beantwoorden de deelnemers de open- en gesloten vragen. Het slimme algoritme analyseert en sorteert vervolgens de antwoorden. In ronde 2 krijgen de deelnemers dezelfde vragen, maar dit keer met 20 anonieme antwoorden van anderen uit ronde 1 erbij. Deze 20 antwoorden mogen ze in deze ronde herwaarderen en eventueel verrijken met een onderbouwing.

Het resultaat? Antwoorden en onderbouwing met het meeste draagvlak zijn direct zichtbaar. Het is mogelijk om een top 5 en bottom 5 te bekijken met daarin de meest- en minst gewaardeerde antwoorden van de dialoog. Analyseer de resultaten en gebruik deze ter onderbouwing van je advies.

Taal en toon

Door een open dialoog te faciliteren met open vragen via CircleLytics regel je niet alleen draagvlak, maar leer je ook in no time de taal én tone of voice van de organisatie kennen. Het vinden van de gemeenschappelijke taal is een waardevolle asset als adviseur.

Download hier mijn allereerste whitepaper over datagedreven draagvlak: