Werken. We doen het allemaal. Sommigen leven ervoor, anderen ervan. Feit is dat we een groot deel van ons leven doorbrengen op de werkvloer. Maar waarom? Tuurlijk, het geld moet ergens vandaan komen, maar waarom nou net op die werkvloer?

Fascinerend vinden we dat bij David; waarom werken mensen waar ze werken? Bij de eerste zakelijke ontmoetingen blijkt het altijd interessant om deze vraag te stellen. Wat is nou de reden dat jij jouw ziel en zaligheid verbindt aan jouw organisatie? Een moeilijke vraag, ongetwijfeld. Maar de antwoorden die we vervolgens terugkrijgen? Die liegen er ook niet om:

“Ik word lekker vrijgelaten en ik kan mijn eigen tijd indelen.”

“Ik heb fijne collega’s en de deur van de directie staat altijd open.”

Opmerkelijk antwoorden. In een tijdperk waarin purpose het nieuwe toverwoord is, weerklinkt hier niets van in de motivatie van de medewerkers. Misschien is het flauw om hier zo kritisch op in te gaan, maar waarom is die purpose eigenlijk niet terug te vinden in de motivatie van de medewerkers?

Zijn de medewerkers niet op de hoogte van de het hogere doel van hun organisatie? Of hechten ze hier simpelweg geen waarde aan? Is het überhaupt wel realistisch om te verwachten dat medewerkers zich gemotiveerd voelen. Om net dat stapje extra, slimmer of anders te doen als zij zich verbonden voelen met de purpose van hun werkgever?

Uit recente onderzoeken blijkt dit wel degelijk het geval te zijn. Medewerkers zijn, en dan met name de jongere generatie, steeds vaker op zoek naar een werkgever met een duidelijk purpose. Zij willen niet slechts verdienen, maar ook bijdragen aan een hoger doel. We begeven ons momenteel in een tijd waarin geschikte medewerkers een schaars goed zijn. Met als gevolg dat veel branches moeite hebben om de juiste medewerkers te vinden én te houden. De vraag die zich dan ook steeds vaker laat horen: ‘hoe zorgen we er nou voor dat ze voor ons kiezen?’

Uiteindelijk komt dit neer op een staaltje vakkundige ‘employer branding’, of zoals wij het graag noemen, het versterken van je werkgeversmerk. Want maar zelden blijkt het hogere doel van een organisatie de medewerkers te inspireren en aan te sporen tot het gewenste gedrag. Soms is dit het gevolg van een te generieke purpose. Soms is dit het gevolg van onwetendheid bij de medewerkers. Soms is dit het gevolg van onvoldoende aandacht.

Want aandacht besteden aan je werkgeversmerk blijkt cruciaal. Vaak wordt hier tijdelijk aan gewerkt als wervingstool. Terwijl het continue aandacht behoeft. Een sterk werkgeversmerk dat vakkundig wordt gecommuniceerd naar de medewerkers, stelt een organisatie immers in staat om haar medewerkers daadwerkelijk te motiveren.

Het creëren van een verbindende én authentieke organisatiecultuur fungeert als aantrekkingskracht voor klanten en talenten. De juiste cultuur zorgt ervoor dat medewerkers eigenaarschap pakken op de ambities van jouw organisatie. Dát is de kracht van een sterk werkgeversmerk.