Zonder verhaal heb je niets te vertellen. Dat is ons credo. En dat is waar wij ons elke dag mee bezig houden. Onze opdrachtgevers hun verhaal laten vinden, verbeelden, eigen maken en uitdragen. De kracht van verhalen hoeven we niet meer toe te lichten. Storytelling is inmiddels een inburgerde term. Al blijkt de inhoud van het woord erg te verschillen als je het aan verschillende mensen vraagt.

Het begint natuurlijk met het centrale verhaal, de corporate story. Het verhaal dat duidelijk maakt wie je bent, waar je voor gaat, wat je bent en waar je voor staat. Zo’n verhaal is meeslepend, het heeft de kracht om mensen in beweging zetten. Het zorgt voor identificatie en verbinding, zowel binnen als buiten de organisatie. Een paar jaar geleden op C-Day kwam daarover een mooie presentatie van onderzoeksorganisatie Drift voorbij. Ik kijk nog regelmatig terug naar die ene dia.

Het verhaal is toekomstgericht. Het schetst een beeld, je zou het visie kunnen noemen, van de toekomstige situatie. Waarom en hoe je het verschil wil maken, wat je bestemming is. Maar is alleen het verhaal en de storytelling daaromheen genoeg om succesvol op die bestemming te komen?

We weten allemaal dat het antwoord op die vraag NEE is. Natuurlijk niet. Er zijn meer factoren die invloed hebben op het succes. En ja, daar hebben al veel mensen over nagedacht. Zo ook bij McKinsey. Zij hebben de vier factoren voor succesvolle transitie beschreven. Naast het meeslepende verhaal dat richting en houvast geeft aan de organisatie zijn voorbeeldgedrag van de leiding, de processen en structuren en de vaardigheden van de mensen van doorslaggevend belang. Succes wordt bereikt als op alle vier factoren gelijktijdig wordt ontwikkeld.

En hoe logisch deze vier factoren ook klinken, de realiteit is vaak anders. Meer en meer zitten we daarom aan tafel met mensen van HRM en organisatieontwikkeling. Om goede afstemming te bereiken op de daden die bij de woorden gevoegd worden. Over zaken als leiderschap en cultuur. En over hoe communicatie deze veranderingstrajecten kan ondersteunen.

Sinds eind 2018 werkt David samen met Upane. Een netwerkorganisatie van door de wol geverfde professionals die ieder op hun eigen terrein bijdragen aan succesvolle organisatieverandering. De belofte luidt Humanizing Strategy, het tot leven brengen van de strategie bij iedereen in de organisatie door uit te gaan van het menselijk potentieel. De rol van David is die van ‘practice leader connectie’ binnen een model dat de Organizational Journey heet. Via communicatie de verbinding en identificatie met de bestemming en de strategie tot stand brengen.

En laat dit nou ook een van de vier factoren zijn voor succesvolle verandering. Zonder verhaal heb je niets te vertellen. In woorden en daden!