Samen met Avans Hogeschool heeft merkmanifestatiebureau David een brand alignment model ontwikkeld dat een index geeft op de verbinding tussen merk, strategie, organisatie en stakeholders. In de periode september-oktober starten circa 30 vierdejaars studenten van Avans Hogeschool met een kwalitatief onderzoek. Het doel is om een eerste benchmark over een aantal sectoren uit te voeren.

Daar heeft Avans hulp bij nodig. Per organisatie gaan de studenten vanuit drie invalshoeken op zoek naar de mate van alignment. De studenten van Avans Hogeschool willen graag in gesprek met mensen uit de volgende functiegebieden;

– algemeen directie/management
– HR-management
– marketing- & communicatiemanagement

Wat we van u vragen is mee te doen aan de benchmark. Hou hierbij rekening met een interview van circa 30 minuten dat door twee studenten gehouden wordt per opgegeven persoon.

Het levert uw organisatie een beeld op over de mate van brand alignment ten opzichte van branchegenoten, andere sectoren en per functiegebied. Daarnaast helpt u het onderwijs een handje mee door studenten een uniek onderzoek uit te laten voeren. U wordt vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de resultaten. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem gepresenteerd.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

 

David                                          Avans Hogeschool

Nico Verheijden                           Jun Swagemakers
Algemeen directeur                     Coördinator onderzoek